از آنچه به كارت مي آيد بپرس و آنچه را به كارت نمي آيد واگذار . [امام علي عليه السلام] صفحه اصلی > حوزه ریاست > روسای پیشین > دکتر ذوالحواریه 
درباره بيمارستان|نقشه سايت|سايت دانشگاه علوم پزشكي همدان|پايگاه خبري وبدا-همدان|FA|En

دکتر سید محمد ذوالحواریه متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه و استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

متولد 1345 شهرستان همدان

 

سوابق اجرایی:

  - عضو شورای اخلاق دانشگاه( از سال 1394)

  - مدیر گروه آموزشی طب سنتی ( از سال 1394)

  - ریاست بیمارستان شهید بهشتی (از سال 1392 تا زمان حاضر)

  -  عضو شورای سردبیری مجله سازمان نظام پزشکی همدان( از سال 1392 تازمان حاضر)

  عضو مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان (از سال 1391  تا زمان حاضر)

  دبیر کمیته طب سنتی دانشگاه (از سال 1391 تازمان حاضر)

  عضو هیات مدیره انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه شعبه همدان (از سال  1389 تا زمان حاضر)

  عضو هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی استان همدان (از سال 1387 تا زمان حاضر)

  مسئول فنی بیمارستان بعثت (از سال  1389 تا1391)

  ریاست و مسئول فنی بخش ICU بیمارستان فرشچیان (از سال 1386 تا 1389)

  عضو شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه (از سال 1386 تا 1388 )

  مسئول فنی اورژانس بیمارستان اکباتان از سال (1380 تا 1385 )

  - عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی همدان (از سال 1379 تا 1383 )

  عضو اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی همدان (از سال 1380 تا 1382)

  ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن (از سال 1378 تا 1380 )

  ریاست بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان رزن  (از سال 1378 تا 1380)

  عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان رزن(از سال 1378 تا 1380)

  فعالیتهای علمی:

 ثبت اختراع، برای ساخت «فورسپس جهت موارد لوله گذاری مشکل تراشه»     اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران ( سال1380)

  مقالات:

 -  ثبت مقاله « گزارش موردی افزودن بیکربنات سدیم به لیدوکایین در اقدامات دندانپزشکی» در مجله انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران ( سال 1393)

 - چاپ سلسله مقالات «مروری برتاریخچه و مبانی طب سنتی ایران» در مجله سازمان نظام پزشکی استان همدان( ازسال  1392 تا زمان حاضر)

 - همکار درارایه مقاله «بررسي تاثير سولفات منيزيم وريدي بر ميزان درد پس از عمل جراحي سزارين تحت بيحسي نخاعي» مجله علمی دانشگاه علوم  پزشکی همدان(سال 1391)

 - همکار درارایه مقاله «بررسی تاثیر ضخامت سوزن در سهولت انجام کودال اپیدورال در گاو» پنجمین سمپوزیوم دامپزشکی ایران، شهرکرد (1384)

 - همکار در ارایه مقاله «بررسی اثر ترکیب نئوستیگمین و لیدوکایین در افزایش زمان بی حسی اپیدورال در گاو» پنجمین سمپوزیوم دامپزشکی ا ایران،شهرکرد(1384)

  طرحهای تحقیقاتی:

-  مجری اصلی، طرح تحقیقاتی « بررسی اثر استامینوفن وریدی و فنتانیل بر درد پس از اعمال جراحی اورولوژی» خاتمه یافته ( سال 1393 )

-  همکار، طرح تحقیقاتی « بررسی اثر واریکوسلکتومی با و بدون هرنیو رافی اینگوینال بردرد اسکروتوم» در حال اجرا ( سال 1393)

- همکار، طرح تحقیقاتی « بررسی تاثیر آماده سازی قبل از عمل، در میزان اضطراب حین القا بیهوشی در کودکان 6-12 ساله که در بیمارستان بعثت تحت   عمل جراحی قرار می گیرند» در حال اجرا (سال 1392)

  

 پایان نامه ها:

 

 

-استاد مشاور در پایان نامه دستیاری بالینی تحت عنوان " تاثیر طب سوزنی در کاهش درد پس از عمل در بیمارانیکه تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز قرار میگیرند"   ( 1394)

 

-استاد مشاور در پایان نامه دانشجویی علوم پایه تحت عنوان " ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با فرمآلدئید در شاغلین بخش پاتولوژی بیمارستانهای آموزشی شهر همدان"     ( 1394)

-استاد مشاور در پایان نامه دانشجویی پزشکی تحت عنوان " بررسی بروز میزان بیداری حین جراحی در بیمارانیکه تحت بیهوشی عمومی قرار میگیرند"     (1394)

 

- استاد راهنمای پایان نامه دستیار بیهوشی با عنوان« مقایسه تاثیر پیش درمانی با داروهای اندانسترون، لیدوکایین، پاراستامول در کاهش درد ناشی از تزریق وریدی پورپوفول»- 1394

- استاد مشاور پایان نامه دستیاری « مقایسه روش نفرولیتوتومی پرکوتانئوس استاندارد و تیوبلس از نظر افت هموگلوبین ، نیاز به تزریق خون و هماتوم پری رنال»-1394

- استاد مشاور پایان نامه دانشجویی « ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با داروهای ضد سرطان مبتنی بر پایش محیطی و بیولوژیک داروهای متو تروکسات وسیکلوفسفامید در بیمارستانهای اموزشی شهر همدان»-1394

- استاد مشاورعلمی، پایان نامه دانشجويی پزشکی با عنوان «مقایسه عوارض و فواید بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی در مرحله حول و حوش عمل جراحی  در بیمارانی که در مرکز پیوند بیمارستان شهید بهشتی همدان از اردیبهشت 1388 تا تیر 1391 تحت پیوند کلیه قرار گرفتند» (سال1393)

-  پایان نامه جهت اخذ دکترای تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه اینجانب بعنوان «بررسی اثر تجویز مجدد سوکسینیل کولین برروی ضربان و ریتم قلب  بدنبال اینداکشن بیهوشی با کتامین و میدازولام» (سال 1377)

پایان نامه جهت اخذ دکترای عمومی اینجانب بعنوان «بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در نواحی دامداری استان همدان و میزان شیوع آن درکودکان زیر 14سال در سال 1369» (سال1369)

   داوری ها:

 داوری مقاله« بررسی اثر تجویز زیر جلدی کتامین بر کاهش درد پس ازعمل بیماران کاندید سزارین تحت بی حسی نخاعی» (سال 1393)

 داوری مقاله « اثر فصادی ورید صافنوس بر پارامترهای التهابی خون»(سال1393)

 - داوری پایان نامه، دستیاري بیهوشی با عنوان «تعیین اثر اندانسترون وریدی در پیشگیری از افت فشار خون پس از انجام بی حسی نخاعی در بیماران سزارین الکتیو»(1391)

- داوری پایان نامه« بررسی شیوع وشدت درد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394»

 

فعالیتهای آموزشی:

  - از سال 1390 به بعد بعنوان هیات علمی و استادیارگروه بیهوشی دانشگاه و همکاری آموزشی با دستیاران تخصصی بیهوشی و دانشجویان پزشکی و هوشبری در دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی را دارم

  - از سال 1380 تا 1390 بعنوان متخصص بیهوشی وهمکار آموزشی در امور آموزش دستیاران تخصصی بیهوشی و دانشجویان پزشکی و هوشبری با دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی همکاری داشته ام.

  - حضور در دوره های آموزش مداوم پزشکان متخصص و عمومی  بعنوان سخنران ( از سال 1380 تا زمان حاضر)

 تقدیرها:

 

 

 

-تقدیر نامه از طرف امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه در همدان حضرت آیت اله غیاث الدین طه محمدی بجهت خدمت رسانی به بیماران و رسیدگی به امور درمان مراجعین      (1394)

-تقدیر نامه از طرف مسئول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی همدان به جهت حمایت و کمک در رعایت و اعتلای اخلاق پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی      ( 1394)

 

-تقدیر نامه از طرف آقایان امیر خجسته نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی و طاهر موهبتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بجهت خدمت در عرصه سلامت آحاد جامعه    (1394)

    شرکت و ارایه اختراع در اولین جشنواره کارآفرینی ابن سینا دانشگاه بوعلی سینا همدان و کسب تقدیر نامه بعنوان ایده برتر(سال 1385)

 

   تقدیر نامه به جهت کسب عنوان پزشک نمونه درمراسم روز پزشک  از طرف سازمان نظام پزشکی همدان در سالهای 1388 و 1389 و 1390

   تقديرنامه از طرف معاونت توسعه و مديريت منابع استانداري همدان ، حمايت و كمك به كودكان بخش هماتولوژي - انكولوژي.

   -  تقديرنامه از طرف آقاي امير خجسته نماينده محترم همدان بجهت فعاليت و خدمت رساني به بيماران1393


شعار سال
پیوندها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2553 | بازدید امروز : 1546 | کل بازدید : 7416335 | بازدیدکنندگان آنلاين : 4 | زمان بازدید : 1.3241 

همدان-ميدان قائم-ابتداي بلوار ارم-مركز درماني شهيد بهشتی    6-38380283-081 , 6-38380704-081,نمابر 38381035-081       Email:Shahidbeheshti@umsha.ac.ir             

  تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز درمانی شهید بهشتی میباشد.