از آنچه به كارت مي آيد بپرس و آنچه را به كارت نمي آيد واگذار . [امام علي عليه السلام] صفحه اصلی > میز خدمت/گیرندگان خدمت > راهنماي بيماران > لیست فرایندهای مرکز 
درباره بيمارستان|نقشه سايت|سايت دانشگاه علوم پزشكي همدان|پايگاه خبري وبدا-همدان|FA|En

 


   دانلود : گواهی_بستری_و_خلاصه_پرونده__حضوری.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : نوبت_دهی_اینترنتی.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : فرایند_نوبت_دهی_با_تلفن_ثابت.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : فرایند_پذیرش.pdf           حجم فایل 203 KB
   دانلود : فلوچارت_درخواست_مراجعین_جهت_گواهی_بستری.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : درخواست_مدارک_بالینی.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : درخواست_خلاصه_پرونده_غیرحضوری.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود : خدمات_حضوری_ارباب_رجوع_به_میز_خدمت.pdf           حجم فایل 139 KB
   دانلود : تعیین_نوبت_پاراکلینیکی_و_ارولوژی_(2).pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : ترخیص_بستری.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : آموزش_به_بیمار.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : POS__و_Cash_Less__صندوق_الکترونیکی.pdf           حجم فایل 211 KB

همدان- میدان قائم- ابتدای بلوار ارم- مرکز درمانی شهید بهشتی، تلفن: 081-38380704-6 , 08138380283

نمابر: 08138381035

Email:Shahidbeheshti@umsha.ac.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز درمانی شهید بهشتی میباشد