تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

 

اعضا کمیته اخلاق بالینی

ایمیل

 

آقای دکتر سیدمهدی حسینی

رئیس بیمارستان

 

 

mehdihoseini@gmail.com

 

 

آقای مهندس محمد کشوری دلاور

مدیر بیمارستان

 

 

 

آقای دکتر احمد تحملی رودسری

معاون آموزشی

 

 

tahamoli_roudsari@yahoo.com

 

 

حاج آقا فرهانیان

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 

 

 

خانم زهره حق سیرت

مدیر پرستاری

 

 

haghsirat.beheshti@gmail.com

 

 

خانم مژگان زراعتکار مقدم

مسئول بهبود کیفیت

 

 

آقای محسن رضوان

مدیر حراست بیمارستان

 

 

erfanrezvan01@gmail.com

 

 

خانم ماندانا معدنی

دبیر کمیته اخلاق و حقوق گیرنده خدمت و ایمنی بیمار

 

 

mmandana1356@gmail.com

 

 

 

خانم نفیسه محبی نظر

مسئول رسیدگی به شکایات

 

 

nafisemohebi3@gmail.com

 

 

 

آقای جعفر رنجبران

مدیر منابع انسانی

 

 

gafar.ranjbaran1386217@gmail.com

 

 

آقای ابوالفضل حدادی

مسئول امور عمومی

 

 

 

آقای رحیم هزاریان

مسئول روابط عمومی

 

 

 

hazarian1015@gmail.com

 

 

آقای حسین ایرانپور

مسئول مددکاری

 

 

 

 

hoosiniranpoor@gmail.com

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام