تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

نام واحد آندوسكوپي
نام مسوول علی اکبر - كارشناس پرستاري
شماره تماس 292
مسير دستيابي همکف - جنب سالن اجتماعات

 

مسئول فني واحد : دكتر امير مجلسي

1 - نرگس جعفر زاده کارشناس پرستاری 18سال سابقه كار

2 -  (ظرفیت انجام) انجام تقریبی 200 مورد آندوسکوپی و 100مورد کولونوسکوپی در ماه

3 - (پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی خاص) شامل : بند واریس مری – گشاد

نمودن تنگی مری –کنترل خونریزی با دستگاه آرگون –خارج نمودن پولیپ های

معده وکولون-کارگزاری اسنت های تنگی های پلاسما –خارج نمودن جسم

خارجی –تزریق داخل واریس های مری –اتصال چپ مری –واریس های

فوندوس معده –انجام Ercp(عکس برداری سیستم صفراوی)تشخیص کارگزاری 

PECدر معده بیماران فاقد بلع و...

4 -  مراجعه به پزشک فوق تخصص گوارش ویا ارجاع از پزشکان دیگر

به پزشکانمربوطه ویا بستری از طریق مراجعه به ارژانس بیمارستانی

5 -  در صورت توصیه پزشک به اخذ نوبت به این واحد مراجعه نمایند.

           6 -  درروز مراجعه با انجام توصیه های قبلی و دفترچه های درمانی

           (درفترچه روستایی مهر شده ) به صورت نا شتا مراجعه شود.

 

 

 

نام واحد آندوسكوپي
نام مسوول علی اکبر - كارشناس پرستاري
شماره تماس 292
مسير دستيابي همکف - جنب سالن اجتماعات

 

مسئول فني واحد : دكتر امير مجلسي

1 - نرگس جعفر زاده کارشناس پرستاری 18سال سابقه كار

2 -  (ظرفیت انجام) انجام تقریبی 200 مورد آندوسکوپی و 100مورد کولونوسکوپی در ماه

3 - (پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی خاص) شامل : بند واریس مری – گشاد

نمودن تنگی مری –کنترل خونریزی با دستگاه آرگون –خارج نمودن پولیپ های

معده وکولون-کارگزاری اسنت های تنگی های پلاسما –خارج نمودن جسم

خارجی –تزریق داخل واریس های مری –اتصال چپ مری –واریس های

فوندوس معده –انجام Ercp(عکس برداری سیستم صفراوی)تشخیص کارگزاری 

PECدر معده بیماران فاقد بلع و...

4 -  مراجعه به پزشک فوق تخصص گوارش ویا ارجاع از پزشکان دیگر

به پزشکانمربوطه ویا بستری از طریق مراجعه به ارژانس بیمارستانی

5 -  در صورت توصیه پزشک به اخذ نوبت به این واحد مراجعه نمایند.

           6 -  درروز مراجعه با انجام توصیه های قبلی و دفترچه های درمانی

           (درفترچه روستایی مهر شده ) به صورت نا شتا مراجعه شود.

 

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام