تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

آموزش همگانی
با تزریق عمومی واکسن برای هم بمانیم
فیلم های آموزشی
گالری فیلم
1400/08/25

انتقادات و پیشنهادات

واحد پیگیری امور بیماران و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات

سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۶۴۴۸۰۰۰۰۲۹

ارتباط با واحد پیگیری امور بیماران:

غیر حضوری:در ساعات اداری از طریق تماس با شماره   ۳۸۳۸۱۴۸۰  و در ساعات غیر اداری از طریق تماس یا ارسال پیامک به ۰۹۱۸۲۱۳۰۳۳۴ و ایمیل shahidbeheshti@umsha.ac.ir آماده پاسخگویی به شما سروران گرامی می باشد.

 
حضوری:در ساعات اداری دفتررسیدگی به شکایات واقع در نیم طبقه اداری و در ساعات غیر اداری دفتر سوپروایزری به نمایندگی از مدیران ارشد مرکزپاسخگوی مشکلات،پیشنهادات و انتقادات شما مراجعه کنندگان عزیز می باشد.

فرم رسیدگی به شکایات

https://www.google.com/maps/search/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%B1%D8%B2%D9%86%E2%80%AD/@35.3956709,50.1872367,9z?hl=fa&entry=ttu
call_us
پرتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام