تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

 

اعضا کمیته اخلاق بالینی

ایمیل

 

آقای دکتر سیامک دانشور

رئیس بیمارستان

 

 

 

 

 

آقای مهندس محمد کشوری دلاور

مدیر بیمارستان

 

 

 

آقای دکتر احمد تحملی رودسری

معاون آموزشی

 

 

tahamoli_roudsari@yahoo.com

 

 

حاج آقا فرهانیان

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 

 

 

خانم زهره حق سیرت

مدیر پرستاری

 

 

haghsirat.beheshti@gmail.com

 

 

خانم مژگان زراعتکار مقدم

مسئول بهبود کیفیت

 

 

آقای محسن رضوان

مدیر حراست بیمارستان

 

 

erfanrezvan01@gmail.com

 

 

خانم ماندانا معدنی

دبیر کمیته اخلاق و حقوق گیرنده خدمت و ایمنی بیمار

 

 

mmandana1356@gmail.com

 

 

 

خانم فاطمه شعبان پور

مسئول رسیدگی به شکایات

 

 

 

 

 

 

آقای جعفر رنجبران

مدیر منابع انسانی

 

 

gafar.ranjbaran1386217@gmail.com

 

 

آقای حسین پرویزی

مسئول امور عمومی

 

 

 

آقای رحیم هزاریان

مسئول روابط عمومی

 

 

 

hazarian1015@gmail.com

 

 

آقای حسین ایرانپور

مسئول مددکاری

 

 

 

 

hoosiniranpoor@gmail.com

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام