تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد امور اداری و کارگزینی

کارشناسان امور اداری

آقای محمد مهدی صادقی پارسا داخلی 428

- خانم میترا ایلدرمی- داخلی 435

کارگزین

آقای علی همایی شریف پور داخلی414

خانم زیبا خمسه ای- داخلی 424

واحد بایگانی آقای علی زیوری داخلی 257
واحد دبیرخانه خانم سمیرا مرادی افشار- داخلی 417
مسیر دسترسی نیم طبقه اداری
طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام