تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

اهداف‌ کمیته:

 تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضا هیئت علمی در بیمارستان های آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل میشوند. در این مرکز کمیته ساماندهی پژوهش یا هدف ارتقا سطح تحقیقات کمی و کیفی تشکیل گردیده است و جلسات به طور منظم برگزار می گردد. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه از تاریخ 1394در این بیمارستان راه اندازی گردیده است.

هدف کلی:

 ایجاد و ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب همکاران به خصوص پزشکان و پرسنل بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی، کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران.

اهداف پژوهشی پیش بینی شده:

 •      توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش
 •      تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی
 •      ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های بالینی
 •     توانمندسازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی بیمارستان در تحقیقات بالینی
 •      ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در امر تحقیق و پژوهش
 •      انجام پژوهش هایی در زمینه بیماری های زنان و کودکان با همکاری سایر مراکز
 •      بحث و بررسی پروپوزال های دستیاران توسط شورای پژوهشی و ارتقاء علمی پایان نامه های دانشجویان و دستیاران
 •      فراهم ساختن امکانات مشاوره برای اساتید، مربیان و دانشجویان در زمینه های طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل مطالعات بالینی به منظور افزایش کیفیت و مناسب بودن طرح های پیشنهادی
 •       انعکاس تحقیقات در راستای بهبود وضعیت بهداشت
 •      هدایت و راهنمایی دانشجویان در انتخاب و نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی به منظور پرهیز از فعالیت های تکراری
 •      تلاش جهت در اختیار قرار دادن منابع تحقیقی مورد استفاده در پژوهش های بالینی کاربردی
 •      برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع، اخلاق پژوهشی و ...
 •      نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی
 •      بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

هدف کلی:

به طور کلی هدف از برگزاری کمیته ها را میتوان در موارد ذیل جمع بندی نمود:

 •      این کمیته به هدف تقویت عملکرد و رفع مشکلات و معضلات طرح های تحقیقاتی تشکیل میگردد و در مواردی فعالیت مینمایند که همکاری چند جانبه گروهها و بخشهای مختلف بیمارستانی را فراهم آورد
 •      توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویتهای پژوهشی

اهداف اختصاصی:

 • تشویق و ترغیب پژوهش های بالینی در بیمارستان
 • فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی
 • توانمندسازی اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان
 • بستر سازی و تأمین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی
 • تلاش در جهت ادغام فعالیتهای پژوهشی در آموزش و درمان
 • بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی که تابع موازین اخلاقی مورد تأیید کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی همدان میباشد
اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام