تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

دانلود برنامه راهبردی

 

برنامه راهبردی و استراتژیک کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

اهداف بلند مدت کتابخانه

  • ایجاد بخش های متنوع برای ارائه خدمات به کاربران و محققان  
  • مجهز ساختن کتابخانه به سیستم و تجهیزات نوین
  • حمایت از برنامه‌­های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • روزآمدسازی مداوم منابع و فراهم کردن حداکثری منابع دیجیتالی
  • راه اندازی کتابخانه دیجیتال و ارائه خدمات در سطح ملی


برنامه استراتژیک کتابخانه

  1. ایجاد و  حفظ فضای غنی شده با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطلات مطابق با نیازهای متنوع جامعه کتابخانه

     توسعه فضاهای انعطاف پذیر در بخش های مربوط به خدمات کتابخانه ( خدمات فیزیکی و مجازی) مطابق با نیازهای مراجعه کنندگان

     ارتقاء و بروز رسانی مجموعه منابع کتابخانه

     ارائه خدمات آموزش الکترونیک برای مراجعان

     برنامه های آموزشی مربوط به توانمند سازی کارکنان و کاربران کتابخانه

2. حفظ  و  بکارگیری کارکنان ماهر،  توانمند و با تجربه

    تشویق کارکنان  در جهت بازآموزی و یادگیری مادام العمر در ارتباط با شرایط شغلی و مهارت های ارتباطی و اجتماعی

      اجرای برنامه هایی برای تربیت  مدرس- کتابدار و ایجاد انگیزه و مشارکت کارکنان در برنامه ها

      ایجاد فضای سالم سازمانی و همکاری مثبت بین کارکنان کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه

3        . اطمینان  حاصل کردن از  فرایند دسترسی پایداری و قابلیت کشف منابع اطلاعاتی

     بررسی و اجرای مدل های جدید دسترسی به محتوای منابع مانند: مانند خرید فصلی منابع، دریافت هزینه به ازای هر بار استفاده، ارتباطات و تعامالات بین کتابخانه ای با ناشران جهت استفاده موثر تر از منابع

      دسترسی و ترویج استفاده از مجموعه های ویژه  و دسترسی محدود ( در خصوص پایگاه های اطلاعاتی دوره trial )

4.  ارائه خدمات آموزشی  نوین برای مراجعان و کارکنان کتابخانه

        تقویت مهارت  و دانش کارکنان کتابخانه در جهت پاسخگویی به نیازهای در حال رشد مراجعان بالفعل و بالقوه کتابخانه

      همکاری با  سایر بخش های دانشگاه از جمله کتابخانه مرکزی، دانشکده ها و سایر بیمارستان ها جهت آموزش و تقویت توانمند سازی مراجعان و کارکنان از طریق  دوره های آموزشی حضوری و یادگیرری از راه دور

      همکاری با سایر کتابخانه های دانشگاه و  سایر دانشگاه های وزارت بهداشت برای طراحی، توسعه و پیاده سازی  خدمات کتابخانه ای ، در جهت تحقق ایجاد محیط آموزشی و پژوهشی 

      مشارکت فعال با سایر کتابخانه ها برای  دسترسی به منابع و خدمات

 

 

برنامه عملیاتی ( Operational Program)

بر اساس  ارزیابی عوامل داخلی و  خارجی تاثیر گذار بر کتابخانه  برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده برای اجرا در 3 سال آینده  توسط  شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه   به شرح زیر می باشد:

استراتژی 1: ایجاد و  حفظ فضای غنی شده با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطلات مطابق با نیازهای متنوع جامعه کتابخانه

هدف استراتژیک

برنامه های آموزشی مربوط به توانمند سازی کارکنان و کاربران کتابخانه

برنامه عملیاتی: هدف اول

برنامه های آموزشی برای کارکنان مطابق با نیازهای مراجعان و استفاده از فناوری های نوین جهت ارائه خدمات و معرفی منابع کتابخانه( مطابق با برنامه آموزشی ضمن خدمت دانشگاه در سال و توانمندسازی در سال های 1400 تا 1403)

 

استراتژی 2: حفظ و  بکارگیری کارکنان ماهر، توانمند و با تجربه

هدف استراتژیک

اجرای برنامه هایی برای تربیت  مدرس- کتابدار و ایجاد انگیزه و مشارکت کارکنان در برنامه ها

برنامه عملیاتی: هدف دوم

ترغیب کارکنان در استفاده از وب سایت کتابخانه جهت ارائه خدمات کتابخانه ای (  رزومنابع، متون آموزشی، اطلاع رسانی منابع...)

برنامه عملیاتی : هدف سوم

ایجاد جایگاه و بکارگیری متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به عنوان کتابدار بالینی در گروه های بالینی ( اجرا حداقل در 2 یا 3 گروه های بالینی بیمارستان طی سال های 1400تا 1403)

 

استراتژی 3: . اطمینان  حاصل کردن از  فرایند دسترسی پایداری و قابلیت کشف منابع اطلاعاتی

هدف استراتژیک

بررسی و اجرای مدل های جدید دسترسی به محتوای منابع مانند: مانند خرید فصلی منابع ، دریافت هزینه به ازای هر بار استفاده، ارتباطات و تعامالات بین کتابخانه ای با ناشران جهت استفاده موثر تر از منابع

برنامه عملیاتی: هدف چهارم

اجرای  فرایند خرید منابع به صورت اشتراکی با سایر کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های دانشگاه ، همچنین ایجاد فرایند های دسترسی منعطف جهت تامین منابع

 

 

استراتژی 4:   ارائه خدمات آموزشی نوین برای مراجعان و کارکنان کتابخانه

هدف استراتژیک

  تقویت مهارت  و دانش کارکنان کتابخانه در جهت پاسخگویی به نیازهای در حال رشد مراجعان بالفعل و بالقوه کتابخانه

برنامه عملیاتی : هدف پنجم

اجرای برنامه های اموزشی برای کارکنان مطابق با نیازهای مراجعان و استفاده از فناوری های نوین شبکه های اجتماعی جهت ارائه خدمات و معرفی منابع کتابخانه به صورت کارگاه های آموزشی دوره ای

هدف استراتژیک

مشارکت فعال با سایر کتابخانه ها برای  دسترسی به منابع و خدمات

برنامه عملیاتی : هدف ششم

انتشار بروشورهای مرتبط با منابع و سواد اطلاعاتی مورد نیاز و کاربرد کاربران

برنامه عملیاتی: هدف هفتم

اجرای  برنامه ارزیابی و گزارش دوره ای از عملکرد کتابخانه هر شش ماه بر اساس چک لیست های وزرات

 

 

 

 

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام