تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

نام واحد برونكوسكوپي
نام مسئول مينو رضي همداني
تلفن داخلي 393
مسير دستيابي طبقه پنجم

 

واحد برونکوسکوپی
1- معرفی واحد :این واحد در طبقه پنجم بیمارستان وجنب icu قائم واقع گردیده است
دارای یک اتاق اصلی و دو اتاق کوچک به صورت انباری می با شد دراین واحد دو دستگاه آندوسکوپی المپیوس وپنتاکس قرار دارد که برونکوسکوپی فیبرواپتیک می باشد
2- معرفی مسئول واحد: مینو رضی همدانی کارشناس پرستاری
3- شرح خدمات این بخش:بروکوسکوپی پروسیجری است تشخیصی و گاها درمانی که توسط متخصصین ریه انجام شده که همراه با مشاهده راههای هوایی ریه تهیه مایعBALوبیوبسی از بافت ریه ویا خارج کردن جسم خارجی انجام می شود .وتصویر راههای هوایی نیز در اختیار بیمار قرار می گیرد.بیوپسی از بافت پلوروسنتز از اقدامات جانبی این واحدبشمار می رود
4- ظرفیت ها وارقام آمار تقریبی:حدودا روزی3 -2بیمار در این واحد پذیرش می گردند
5- توانمندی وقابلیت این بخش :این مرکز دارای تنها برونکوسکوپی فیبر اپتیک در استان است و معمولا از شهرهای اطراف وحتی استانهای همجوار جهت انجام کارها وافدامات درمانی به این واحد ارجاع داده می شوند
6- قوانین و مقررات خاص تمامی بیمارانی که نیاز به برونکوسکوپی داشته باشند باید توسط پزشک متخصص به این واحد ارجاع داده شوند .وهماهنگی قبلی نوبت دهی و آموزش ها ی مورد نیاز در اختیار بیماران قرار داده می شود درصورت صلاحدید پزشک بیهوشی نیز به بیمار داده می شود رضایت از بیمار و همراه الزامی است بعد از انجام برونکوسکوپی نمونه ها به آزمایشگاه ارسال و گزارش تصویری برونکوسکوپی به بیمار داده می شود
7- جریان نوبت دهی به بیماران دقیق ومطابق برنامه صورت می گیرد
و از بهترین تجهیزات بیمارستانی و ضد عفونی کنند های سطح بالا جهت ایمنی بیماران استفاده می گردد.

طراحی پرتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام