تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

تاریخچه فعالیت بیمارستان :
 
تا سال 1376( فقط آزمایشگاه ژنتیک ، ارتوپدی فنی ، شنوایی سنجی و فیزیوتراپی )
از سال 1377 ( آغاز فعالیت با 60 تخت بستری )
از سال 1387 واگذاری به دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 معرفی کلی مرکز :
مساحت 58500 متر مربع
بنا 19000 متر مربع
با توجه به در حال بازسازی بودن مرکز آموزشی درمانی اکباتان  کلیه بخش های فوق تخصصی داخلی ، ارولوژی و پیوند کلیه از آن بیمارستان به مرکز شهید بهشتی منتقل گردید.
 
در تیر ماه سال جاری بخش فوق تخصصی خون و سرطان با 35 تخت فعال از مرکز آموزشی درمانی بعثت نیز به این مرکز منتقل گردید.
 
در حال حاضر دارای آزمایشگاه ، پاتولوژی ، رادیولوژی ، سونوگرافی داپلر ، CT Scan  ، فیزیوتراپی ، اکو کاردیوگرافی ، اسپیرومتری ، شنوایی سنجی ، سنگ شکن برون اندامی ، فلورسکوپی ، ERCP ، سنجش تراکم استخوان ، ویدئو برونکوسکوپی ، آندوسکوپی و کولونوسکوپی  میباشد.
 
اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام