تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

جلسات شورای پژوهشی1400

 

ردیف

 

تاریخ

  1.  

سی و هشتمین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

24 فروردین ماه

  1.  

سی و نهمین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

7 اردیبهشت ماه

  1.  

چهلمین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

4 خرداد ماه

  1.  

چهل و یکمین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

1 تیرماه

  1.  

چهل و دومین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

5 مرداد ماه

  1.  

چهل و سومین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

20 مهر ماه

  1.  

چهل و چهارمین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

11 آبان ماه

  1.  

چهل و پنجمین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

9 آذر ماه

  1.  

چهل و ششمین جلسه داوری پروپوزال های پایان نامه اینترنی

17 اسفند ماه

 

 دانلود فایل صورت جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام