تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد دفتر بهبود كيفيت
نام مسوول مژگان زراعتكار مقدم- كارشناس پرستاري
شماره تماس 319
شماره تلفن مستقيم 0811-8381480
مسير دستيابي   طبقه  1-

 

 

شرح وظايف:   

        - برگزاري دورهاي آموزشي مرتبط با مبحث کيفيت و ساير مباحث جهت افزايش توان علمي مسئولين واحد‌هاي مرکزي

        - ارائه راهکار‌هاي عملي براي ارتفاء مستمر کيفيت

        - انجام امور مربوط به اخذ گواهي نامه ISO

        - سنجش کيفيت ارائه خدمات و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده

        - انجام پژوهش‌هاي کاربردي

        - تدريس در دوره‌هاي آموزشي

        - سنجش رضايت‌مندي همراهان، بيماران و کارکنان

        - شرکت در جلسات کميته‌هاي بيمارستاني

روند کاري:

دفتر بهبود کيفيت با همکاري شرکت کيفيت پرداز از نيمه مهرماه 1390 در حال گذراندن مراحل اجرايي ابتدايي جهت اخذ گواهينامه ايزو است.

طي چهار روز به مدت 16 ساعت مسئولين واحدهاي بيمارستان توسط نماينده شرکت در مورد مفاهيم اوليه و اهميت مبحث ايزو آموزش داده شدند و توجيه کامل طرح انجام شد.

 با همکاري نماينده شرکت از کليه بخش هاي بيمارستان بازديد به عمل آمده است و سندهاي مربوط به روش اجرايي اين واحدها تهيه شده است. در تعدادي از بخش­ها نيز فرم هاي مورد نياز طراحي و تهيه شده است و در اختيار اين واحدها قرار گرفته است.

در هفته اول اسفند ماه سال 1390 با تکميل کليه اسناد مربوط به واحدهاي درماني و اداري، آموزش اهميت و توجيه کامل مباحث پياده سازي ايزو با حضور کليه همکاران انجام خواهد شد.

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام