تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

واحد پیگیری امور بیماران/ رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی : نفیسه محبی نظر

سمت : مسئول پیگیری امور بیماران/رسیدگی به شکایات

تحصیلات:کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: beheshti.umsha.ac.ir

سامانه پیامکی : 30006448000029

ارتباط با واحد پیگیری امور بیماران:

غیر حضوری:در ساعات اداری از طریق تماس با شماره   38381480 و  ارسال پیامک به  09182130334و در ساعات غیراداری و تعطیل شماره 09182130334 هم از طریق تماس و هم از طریق پیامک آماده پاسخگویی به شما سروران گرامی می باشد.

حضوری:در ساعات اداری دفتر پیگیری امور بیماران/رسیدگی به شکایات واقع در نیم طبقه اداری- در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل دفتر پیگیری امور بیماران/ دفتر سوپروایزری پاسخگوی شما عزیزان می باشد.

در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل سوپروایزر شیفت پاسخگوی مراجعین محترم مرکز می باشد.

این واحد به نمایندگی از مدیران ارشد مرکز در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی مشکلات،پیشنهادات و انتقادات شما مراجعه کنندگان عزیز می باشد.

طراحی پرتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام