تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد سي تي اسكن
نام مسوول طاهره مدني
شماره تماس 394
مسير دستيابي زير زمين

مسوول فني:دكتر محمود رضا جعفري متخصص راديولژي و سونوگرافي
سي تي اسكن : دستگاههاي اسكن شيمادزو 3000 با قابليتهاي انجام سي تي اسكنهاي مختلف و انجام سي تي اسكن اطفال با بيهوشي زير نظر متخصص محترم بيهوشي ( با هماهنگي قبلي)

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام