تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

شماره های مستقیم مرکز
  •  مرکز

081-38380704-6

081-38381931-3

  • درمانگاه

             081-383810283-6

  • ریاست/مدیریت

              081-38380092

  • دفتر پرستاری

             081-38380098

 

 

پورتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام