تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام و نام خانوادگی: محمد کشوری دلاور

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 80-76

کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 92-89

 

سوابق اجرایی

مدرس دانشکده بهداشت نیروی زمینی ارتش در سالهای 1381 و82

مسئول فنی (کنترل کیفی) کارخانجات مواد غذایی در سالهای 1383 و84

کارشناس نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و راه اندازی این واحد در شبکه بهداشت و درمان تویسرکان برای نخستین بار در سال 1384 و ادامه کار تا سال 1392

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان ولی عصر و بخش خصوصی بصورت همزمان با امور نظارتی 84-94

عضو هیئت نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان از 1387 -1400

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان از سال 1391 -1400

مدیر بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان تویسرکان از سال  1392-1400

راه اندازی اورژانس جدید الاحداث بیمارستان ولیعصر و انتقال اورژانس قدیم 1393

مسئول راه اندازی و تجهیز بیمارستان جدیدالااحداث سردار شهید سلیمانی و بهره برداری از پروژه در سال 1399

مدیر بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان با حفظ سمت همزمان با مدیریت بیمارستان ولیعصر 1399-1401

عضویت در بیش از 20 کمیته متعدد در بیمارستان های ولیعصر و شهید سلیمانی

مسئول اجرای طرح هتلینگ در بیمارستان ولیعصر تویسرکان و بازسازی کلی از زمان شروع طرح تحول نظام سلامت در سال 1393 و تغییر فضای فرسوده و بهسازی کلی بیمارستان

دریافت لوح تقدیر تحت عناوین مختلف اعم از کارمند نمونه، فعال عرصه سلامت و... از مسئولین استانی و دانشگاهی

کسب مدال های رنگارنگ از مسابقات تکواندو در سطح کشوری و استانی (دارای کمربند مشکلی دان دو) و دعوت به اردوی تیم ملی تکواندو دانشجویان و نیروهای مسلح

طراحی پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام