تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

مسئول واحد

سهیلا کرمی نسب

کارشناس کتابداری

تلفن: 08138380704 داخلی 250

ایمیل: Shahidbeheshti@umsha.ac.ir

 

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام