تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

1 - معرفی واحد درآمد:

واحد درآمد بیمارستان شهید بهشتی متشکل از 5 نفر، 2 نفر ترخیص و 3 نفری صندوق می باشد.

2-    حسین سلیمانی کارشناس پرستاری مسئول درآمد

3-    در این واحد پس از تحویل پرونده ها از واحد ترخیص پرونده ها از نظر اسناد بیمه ای و مواردی که باعث کسورات بیمه ای می گردد چک شده و پس از اصلاح نواقص پرونده تحویل 2 نفر بیمه گر می گردد.

پس از پالایش پرونده توسط بیمه گرها، لیستهای ارسالی و اسناد ارسالی آماده می گردد و پس از چک نهایی توسط مسئول واحد درآمد و تهیه خروجی الکترونیک اسناد به سازمانهای بیمه گر ارسال می گردد.

4-    چک و پالایش 1200 پرونده بطور میانگین در هر ماه

- ارسال مدارک و اسناد به کلیه بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

- چک ماهانه کمیته کسورات پس از هماهنگی با سازمانهای بیمه گر

- ارسال لیست حوادث ترافیکی به معاونت درمان

- ثبت آمار یارانه سلامت در سایت آمار دانشگاه علوم پزشکی بطور روزانه

- تعامل با سازمانها و مراکز خصوصی طرف قرارداد تأثیر اسناد ارسالی از طرف این مرکز

- تنظیم کارانه بصورت ماهیانه و تحویل آن در موعد مقرر به امور مالی

- ثبت قبوض صندوق به مدت روزانه در سامانه سجاد

- ثبت کلیه اطلاعات اسناد ارسالی، وصولی و آمار انتقالی در سامانه سجاد

5-    تحویل پرونده ها طبق پرینت روزانه از واحد ترخیص- ارسال اسناد بیمه ای قبل از 25 ماه بعد

 

6-    هدف کلی این واحد افزایش درآمد بیمارستان از طریق جلوگیری از اعمال کسورات واقعی و کاذب از سوی سازمانهای بیمه گر می باشد و جهت این مورد همکاری کلیه واحدهای بستری و سرپایی با واحد درآمد  الزامی است این واحد هرگونه پیشنهادی را جهت کاهش کسورات می پذیرد و تمامی تلاش خود را جهت عمل به این پیشنهادات به کار می گیرد. 

پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام