تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

باسمه تعالي

شورای پژوهشی مركز آموزشي، درماني شهید بهشتی

 

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي ، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.

هدف تأسيس:

بر طبق رسالت بیمارستان مبنی بر " ترویج و استفاده از پژوهش های کاربردی در زمینه های مدیریتی و درمانی" ضمن نهادينه كردن پژوهش در فعاليتهاي علمي و آموزشي اعضاء شورا ،در جهت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در مرکز نيز قدمهاي موثري بر داشته شود. همچنین افزايش توانمندي و علاقمندي اعضاي هيئت علمي، پرسنل در امر تحقيقات و بهبود كيفيت و عملكرد پژوهش و هدايت تحقيقات به سوي اولويت های پژوهشی تعیین شده در مرکز

 

اين شورا از سال 1391 شروع به كار نموده است.

اهداف و وظايف :

 • همكاري با کمیته پژوهشی معاونت درمان دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيات رئيسه دانشگاه
 • ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله : مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با ساير مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
 • تسريع در مراحل تصويب طرحهاي تحقيقاتي
 • درخواست و پيگيري پيشرفت كار در مراحل اجراي طرح تحقيقاتي
 • ارزيابي ميزان توانمندي علمي پژوهشي اعضاء هيات علمي و محققين و انتخاب پژوهشگران نمونه
 • بررسی خط مشی کلی و برنامه های سالیانه
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه
 • پیشنهاد تغییر بندهایی از اساسنامه شورا
 • پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي پژوهشی
 • تهيه وتدوين و باز نگري آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
 • بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در مرکز
 • پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي مرکز.
 • تقویت جایگاه و نقش پژوهش در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها
 • انتشار خبرنامه پژوهشی در سطح دانشگاه
 • ایجاد بانک اطلاعات پژوهشی مرکز.
 • تقويت روحيه پژوهش و كار جمعي در بین پرسنل
 • ارتقاءكمي وكيفي پژوهشهاي حوزه سلامت
 • توانمند سازي وجلب مشاركت پرسنل درماني در پژوهش
 • برنامه ريزي براي كاربردي شدن بيشتر نتايج تحقيقات در مرکز
 • توانمند سازی در مراحل انجام پژوهش(نگارش پروپوزال - جستجوي منابع- متدولوژي و آمار- نوشتن گزارش و چاپ مقاله)
 • برگزاري كارگاههاي مربوط به روش تحقيق، آمار، مقاله نويسي ..... در مركز

رئیس شورا :    دکتر حبیب معصومی

دبیر شورا :      لیلا حلیمی

اعضای شورا :   دکتر سید حبیب ا.. موسوی بهار

                      دکتر محمد علی امیر زرگر

                      دکتر حميد گل محمدی

                      دکتر محمد جعفری

                      دکتر احمد مرادی

                      دکتر ابراهیم نادی

                      دکتر فرحناز دادرس

                      پريسا رسولي

 

طراحی سایت توسط پرتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام