تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

مقررات عضویت و امانت در کتابخانه

1- عضو شدن در سیستم پارس آذرخش برای  اعضای هیئت علمی و کارمندان الزامی است.

2- تعداد کتابهایی که برای امانت داده می شود، سه جلد و به مدت دو هفته می باشد.

3- کتابهای دریافتی باید هنگام تحویل سالم باشند . در غیر این صورت مفقود شده هستند و باید کتاب تهیه و جایگزین گردد.

از جا به جا کردن کتب با یکدیگر به شدت خودداری گردد.

 

پرتال برگزیده سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام