تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

منابع غیر الکترونیکی

کتاب فارسی: 1445جلد

کتاب لاتین: 677جلد

مجله ی اورولوژی : به تعداد محدود

هفته نامه ی نوین پزشکی: هر دو هفته یک چاپ جدید در کتابخانه موجود می باشد.

اطلس جامع جراحی ایران           

طرح تحول نظام سلامت

بروشور آموزشی برای استفاده از انواع پایگاههای اطلاعاتی

پایان نامه

شامل پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل که در بیمارستان شهید بهشتی پایان نامه خود را انجام داده اند یک نسخه به واحد کتابخانه بیمارستان تحویل می دهند که قابل امانت و کپی نیستند. در حال حاضر به تعداد34 نسخه می با شد.

منابع الکترونیکی

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام