تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

مسئول میز خدمت آزمایشگاه : جناب آقای عزتی جمیل

میز خدمت آزمایشگاه :

1-     آموزش به بیمار

2-     ارسال جواب های پاتولوژی و بالای 24 ساعت به آدرس متقاضیان شهرستانی

3-     پذیرش بیماران در سیستم HIS و ارائه کد رهگیری به آنان

4-     راهنمایی و اطلاع رسانی به مراجعین :

·        اطلاع رسانی در خصوص نحوۀ پذیرش بیماران

·        اطلاع رسانی در خصوص انواع آزمایشات

·        اطلاع رسانی در خصوص هزینه های آزمایشات

·        اطلاع رسانی در خصوص جواب آزمایشات

·        اطلاع رسانی در خصوص بیمه های طرف قرارداد

·        اطلاع رسانی در خصوص سایر واحد به مراجعین

به منظور تکمیل فرم نظر سنجی به میز خدمت مرکزی واقع در سالن اصلی بیمارستان مراجعه نمایید.

 

 

طراحی پورتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام