تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

متصدی محترم میز ارتباطات مردمی: جناب آقای حق طلب

تلفن: 3-08138381931

داخلی:416

 

 

میز ارتباطات مردمی برای دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی و همچنین تکریم ارباب‌رجوع راه‌اندازی شده و دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف شدند واحد هماهنگ‌کننده‌ای با عنوان "میز ارتباطات مردمی" در طبقه همکف ساختمان و با اعطای اختیارات، راه‌اندازی کنند تا مراجعه‌کنندگان بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت مورد نیاز خود را تنها از طریق این میز دریافت نمایند. در راستای بهبود فرآیندهای ارائه خدمت به ارباب رجوع، این واحد با اهداف ذیل در طبقه همکف ستاد مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی آغاز بکار کرد.

اهداف راه اندازی:

  • افزایش رضایتمندی ارباب رجوع
  • تسریع ارائه خدمات
  • کاهش زمان انتظار و سرگردانی ارباب رجوع
  • تمرکز بیشتر کارشناسان بر امور کارشناسی
  •  
  •  

میز ارتباطات مردمی در سالن اصلی :

 ارائه خدمات در همه روزهای کاری و در طول ساعات اداری به طور پیوسته

1-     آموزش به بیمار و مراجعین

2-     هدایت و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از هماهنگی با واحدهای ذیربط.

3-     ارسال خلاصه پرونده و مدارک بالینی و گواهی بستری

4-     راهنمایی و اطلاع رسانی به مراجعین :

·        اطلاع رسانی در خصوص سایر واحدها به مراجعین

·        اطلاع رسانی در خصوص بیمه های طرف قرارداد

·        اطلاع رسانی در خصوص بیماران بستری در مرکز

·        اطلاع رسانی در خصوص نوبت های اتاق عمل اندوسکوپی

·        اطلاع رسانی در خصوص مراجعه به واحد های مورد نیاز

·        اطلاع رسانی در خصوص نوبت های رادیولوژی و سونوگرافی

 

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام