تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

مسئول میز خدمت درمانگاه:جناب آقای سعید باب الحوائجی

تلفن: 08138381931 داخلی 221

میز خدمت واحد درمانگاه :

1-   آموزش به مراجعین

2-   پذیرش بیماران در his  و ارائۀ کد رهگیری به آنان

3-   راهنمایی و اطلاع رسانی:

·       اطلاع رسانی در خصوص نوبت دهی درمانگاه

·       اطلاع رسانی در خصوص برنامه درمانگاه

·       اطلاع رسانی در خصوص پزشکان و ساعات ویزیت آنها

·       اطلاع رسانی در خصوص بیمه های طرف قرارداد

·       اطلاع رسانی در خصوص سایر واحد به مراجعین

به منظور تکمیل فرم نظر سنجی به میز خدمت مرکزی واقع در سالن اصلی بیمارستان مراجعه نمایید.

 

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام