تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد دفتر انتقادات و پیشنهادات
نام مسوول خانم شعبانپور
شماره تماس 437
شماره تلفن مستقیم 081-38381480
مسیر دستیابی نیم طبقه اداری - اتاق 3
پرتال سازمانی رتبه یک نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام