تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

واحد پيشگيري وتشخیص زودرس سرطان کولورکتال درافراد درمعرض خطر

سرطان روده بزرگ یکی از شايع‌ترين علل مرگ ‌و مير ناشي از سرطان در دنيا است که خوشبختانه در عين پيشرونده وكشندگي از معدود سرطان‌هايی است که قابل پيشگيري مي‌باشد واجراء برنامه‌هاي جهاني و تجربياتي كه در اين زمينه در كشورها به دست آمده است، اين فرصت را براي ما ايجاد كرده است كه با تنظيم و اجراء صحيح و دقيق برنامه‌های پيشگيري و غربالگري سرطان كولوركتال از پيشرفت روزافزون آن در جامعه جلوگيري كنيم، و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهیم.

این برنامه تحت نظارت واحد تحقيقات سرطان كولون و ركتوم مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مي‌باشد كه با همكاري معاونت سلامت در سراسر كشور به اجراء گذاشته می­شود. گروه از سال 1391با عنوان گروه CRC تشکیل شده است.

 

 فعالیتهای گروه:
آموزش گروه­های مختلف شامل آحاد جامعه ،گروههاي در معرض  خطر، واحدهاي درماني وآموزشي، پزشكان  در سطوح مختلف عمومي، تخصصي و فوق‌تخصصي در حيطه بيماري سرطان روده بزرگ

*    شناسایی و مشاوره گروه در معرض خطر

*    ترسیم شجره نامه

*    کولونوسکوپی و Screening  در مورد ضایعات مشکوک

*    جمع‌آوري اطلاعات و آنالیز داده­ها

 پزشك مسئول طرح: دكتر مهدي قباخلو

كارشناس طرح: ليلا حليمي

رابط طرح: هاجر خدابنده لو

پزشكان همكار طرح: دكتر خليليان، دكتر مجلسي،دكتر بهرام سيفي زارع، دكتر حسن زريني

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام