تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

نام واحد پاتولوژي
نام مسوول مهدي خلوجيني-كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاهي
شماره تماس 269-268-272
مسير دستيابي طبقه همكف

واحد پاتولوژی

مسوول فني واحد:دكتر محمد جعفري

پاتولوژیست داراری بورد تخصصی عضور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

طی دوره آموزشی تکمیلی درخصوص کانسر پستان در دانشگاه ونکور کشور کانادا در سال 1389

آقای دکتر حمید رضا قدیمی پور

پاتولوژیست داراری بورد تخصصی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

مسئول آزمایشگاه

آقای عليرضا آهنچيان  کارشناس ارشد آزمایشگاه 

واحد پاتولوژی

تستهای ایمنو هیستو شیمی درخصوص بافت پروستات ایمنو فلورسانس جهت شناسائی اتو آنتی بادی کلیه و بافت کلیه فروزن سکشن وسیتولوژی های FNA و ......

 

پرتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام