تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

لیست برنامه کارگاه هادر سال 1400

ردیف

عنوان گارگاه/ نحوه برگزاری

( حضوری یا غیر حضوری)

تاریخ برگزاری وساعت

تعداد کل شرکت گنندگان

مدرس

 

نکاتی در پروپوزال نویسی

24/08/1400

9-8:15

3

لیلا حلیمی

 

نکاتی در پروپوزال نویسی

01/09/1400

13-12

1

لیلا حلیمی

 

نکاتی در پروپوزال نویسی

07/10/1400

5/9-5/8

2

لیلا حلیمی

 

 ایجاد پروفایل و آشنایی با Research

Gate

06/11/1400 5/9-5/8

6

دکتر نفیسه رضائی

قدرت گرفته با پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام