تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

 

اعضا کمیته اخلاق بالینی

ایمیل

آقای دکتر سیدمهدی حسینی

رئیس بیمارستان

 

 

 

آقای مهندس محمد کشوری دلاور

مدیر بیمارستان

 

 

 

آقای دکتر احمد تحملی رودسری

معاون آموزشی بیمارستان

 

 

 

حاج آقا فرهانیان

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 

 

 

خانم زهره حق سیرت

مدیر پرستاری

 

 

 

خانم مژگان زراعتکار مقدم

مسئول بهبود کیفیت

 

 

mo.moghaddam1352@gmail.com

 

آقای محسن رضوان

مدیر حراست بیمارستان

 

 

 

خانم ماندانا معدنی

دبیر کمیته اخلاق و حقوق گیرنده خدمت و ایمنی بیمار

 

 

mmandana1356@gmail.com

 

 

خانم نفیسه محبی نظر

مسئول رسیدگی به شکایات

 

 

nafisemohebi3@gmail.com

 

 

آقای جعفر رنجبران

مدیر منابع انسانی

 

 

 

آقای ابوالفضل حدادی

مسئول امور عمومی

 

 

آقای رحیم هزاریان

مسئول روابط عمومی

 

 

hazarian1015@gmail.com

 

آقای حسین ایرانپور

مسئول مددکاری

 

 

 

hoosiniranpoor@gmail.com

کمیته اخلاق

پورتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام