تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

کتابهای خریداری شده فارسی و لاتین در سال 1403

 

bookcode

ISBN

Num

Publisher

Year

Edition

Author

Title

Row

3جلدی افست یک سری

جامع نگر

 

 

2021

7

Andreas Adam

Grainger&Alisans Dignostic Radiology Text Book of Medical Imaging

1

 

یک سری افست

 

اشراقیه

 

 

 

2022

24

Richard Mcphersons

Henry clinical Diagnosis and manag and management by Laboratory mcthods

2

 

 

اولویت

عنوان

مترجم

ویرایش

سال

ISBN

قیمت

1

درک تغذیه (ویتنی)

سمانه انصاری

16

1402

انتشارات جامعه نگر

1 سری

2

اورولوژی عمومی

ناصر سیم فروش

3

1402

اندیشه رفیع

10 سری

3

اصول طب داخلی هاریسون 2022 قلب

علی هاشمی

21

1402

اندیشه رفیع

10 سری

4

اصول طب داخلی هاریسون 2022 هماتولوژی

راحله سادات حسینی

21

1402

اندیشه رفیع

10 سری

5

اصول طب داخلی هاریسون 2022 غدد

صغرا ربیع زاده

21

1402

اندیشه رفیع

10 سری

6

اصول طب داخلی هاریسون 2022 عفونی باکتریال

حبیبه یکه تاز

21

1402

اندیشه رفیع

10 سری

7

اصول طب داخلی هاریسون 2022 روماتولوژی

نیلوفر جوهری

21

1402

اندیشه رفیع

10 سری

8

اصول طب داخلی هاریسون 2022 ریه

آسیه شکیب

21

1402

اندیشه رفیع

10 سری

9

اصول طب داخلی هاریسون 2022 آنکولوژی

حبیبه یکه تاز

21

1402

اندیشه رفیع

10 سری

10

اصول طب داخلی هاریسون 2022 مغز و اعصاب

پگاه بحیرایی

21

1402

اندیشه رفیع

2 سری

11

دستنامه هاریسون 2022

پریشاد قوام

21

1402

اندیشه رفیع

2 سری

12

فیزیولوژی  پزشکی  گایتون2 جلدی

نیاورانی

 

1402

جامع نگر

 1سری

 

 

 

کتابهای خریداری شده فارسی و لاتین در سال 1402

 

 

 

 

 

bookcode

ISBN

Num

Publisher

Year

Edition

Author

Title

Row

 

MC

افست

6سری

4جلدی

2022

21

JAMESON

HARRISONS PRINCIPLESOF

INTERNAL MEDICINE

1

 

 

ELSEVIER

افست

1سری

2جلدی

2020

11

GARYS FIRESTEIN

Text book of Rheumatology

2

 

ELSEVIER

افست

1سری

2جلدی

2020

7

V.cour

Teny

Munnay &nadels

Tex book of respinatary medicine

3

 

Feldman

افست

1سری

2جلدی

2020

11

MARK

Feldman

GAS TROINTESTINAL and LIVERDISEASE

4

 

MC

افست

1سری

1جلدی

2020

10

Kenneth

Kaushan

Sky

WILL IAMS Hematology

5

 

ELSEVIER

افست

1سری

4جلدی

2020

9

Mandell

PRINCIPLES and Pnactice

Of INFECTIOUS DISEASE

6

 

ELSEVIER

افست

1سری

2جلدی

2020

11

Kari

Skorecki

BRENNER RECTORS

The Kidrey

7

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

ویرایش

سال

انتشارات

سری

1

اصول طب داخلی  هاریسون 2022 ( ترجمه ) کبد  و پانکراس

مترجم – آسیه شکیب

21

1401

اندیشه رفیع

10

2

ریه و مراقبت های ویژه

مترجم – آسیه شکیب

21

1401

اندیشه رفیع

10

3

گوارش

مترجم راحله السادات حسینی

21

1401

اندیشه رفیع

10

4

روماتولوژی

مترجم – رضا نصیری

21

1401

اندیشه رفیع

10

5

آنکولوژی

مترجم – علی غیاثی

21

1401

اندیشه رفیع

10

6

تنفس

مترجم – محمد شریفی

21

1401

اندیشه رفیع

10

7

قلب

مترجم – علی هاشمی

21

1401

اندیشه رفیع

10

8

کلیه

مترجم شایان ذوالفقاری

21

1401

اندیشه رفیع

10

9

تشخیص افتراقی چرچیل 2022

مترجم اسیه شکیب

21

1401

اندیشه رفیع

10

10

ارولوژی عمومی

مترجم – ناصر سیم فروش

3

1401

اندیشه رفیع

5

11

دستنامه هاریسون 2020

مترجم – پریسا قوام

20

1400

اندیشه رفیع

2

 

 

 

 

گزارش عملکرد سالیانه 1401:

1- درخواست خرید کتاب فارسی 130جلد و خرید کتاب لاتین 12 جلد از نمایشگاه تهران

2- ارائه خدمات امانت کتاب

3- تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

4- ارائه خدمات سالن مطالعه

5- کمک و راهنمایی دانشجویان در جستجوی مقالات

6- بروز رسانی سیستم کامپیوتر برای برنامه مورد نیاز دانشجویان

 

 

کتابهای خریداری شده فارسی و لاتین در سال 1401

 

       

اولویت

عنوان

نویسنده

ویرایش

سال

ISBN

قیمت

 

1

چکیده گایتون/ هال فیزیولوؤی پزشکی

مترجم اصغر قاسمی

ناشر حیدری

2021

119871

2جلدی 1 سری

 

2

مبانب طب داخلی سیسیل2022(تنفس) ریه

-

ناشر حیدری

1401

129355

3سری

 

3

کلیه

-

ناشر حیدری

1401

129356

3سری

 

4

غدد

-

ناشر حیدری

1401

129361

3سری

 

5

خون وآنکولوژی

-

ناشر حیدری

1401

129358

3سری

 

6

قلب

-

ناشر حیدری

1401

129364

3سری

 

7

گوارش

-

ناشر حیدری

1401

129362

3سری

 

8

روماتولوژی

-

ناشر حیدری

1401

129357

3سری

 

9

عفونی

-

ناشر حیدری

1401

129359

3سری

 

10

طب داخلی تک جلدی

-

ناشر حیدری

1401

129363

3سری

 

11

ترجمه کامل برنت2019 اصول رادیولوؤی

 

جلال شکوهی

 

127155

1سری

 

12

آسیب شناسی رابینز اختصاصی 2جلدی

 

مترجم یلدا قبادی

 

125467

2سری

 

13

پرستاری در بحران و فوریتها

 

پگاه مسطوری پور

1397

117984

2سری

 

14

اصول و مهارتهای پرستاری

 

فاطمه ذوالفقاری

1399

128570

2سری

 

15

تحویل شیفت در پرستاری

 

علی عباسی زاده

1400

129698

2سری

 

16

درسنامه جامع اتاق عمل تک جلدی

 

 

1398

110556

1 سری

 

 

 

     

bookcode

ISBN

Num

Publisher

Year

Edition

Author

Title

Row

MC

افست

6سری

4جلدی

2022

21

JAMESON

HARRISONS PRINCIPLESOF

INTERNAL MEDICINE

1

 

ELSEVIER

افست

1سری

2جلدی

2020

11

GARYS FIRESTEIN

Text book of Rheumatology

2

ELSEVIER

افست

1سری

2جلدی

2020

7

V.cour

Teny

Munnay &nadels

Tex book of respinatary medicine

3

Feldman

افست

1سری

2جلدی

2020

11

MARK

Feldman

GAS TROINTESTINAL and LIVERDISEASE

4

MC

افست

1سری

1جلدی

2020

10

Kenneth

Kaushan

Sky

WILL IAMS Hematology

5

ELSEVIER

افست

1سری

4جلدی

2020

9

Mandell

PRINCIPLES and Pnactice

Of INFECTIOUS DISEASE

6

ELSEVIER

افست

1سری

2جلدی

2020

11

Kari

Skorecki

BRENNER RECTORS

The Kidrey

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام