تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تست

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

 

سرکار خانم  دکتر زهره کهرام فر

 فوق تخصص ریه

استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس پست الکترونیکی : kahram_z@yahoo.com

 

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام